Rallylydnad

 

Nyheter.

 

Den 10-11 september 2011 kommer det att bli en officiell rallylydnadstävling som Sollefteå Brukshundklubb ordnar. Mera info kommer.

Nu har den första tävlingen varit i rallylydnad i Jämtland. Det var en kall och blåsig dag men annars var den väldigt lyckad.

Första plats: Kristina med Cosmo

Andra plats: Marie med Ester                               Tredje plats: Felicia med Hannie

Jag vill ge ett stort tack till Tasseborg för alla fina priser som de hade skänkt samt till alla som var med och gjorde dagen till vad den var.

Om någon är intressera av denna ny sport så är jag utbildad instruktör i denna gren inom hundsporten. Ni kan kontakta mig på denna mailadress.

Information om sporten

Rallylydnad är en sport där "teamet" hund och förare genomför en bana som har designas av en rallydomare. Banan består av 10-20 övningar(skyltar) beroende på svårighetsgrad. Teamet genom för banan i normalt tempo och både förare och hund ska utstråla glädje och sammarbete genom hela banan.

Man får inga instruktionen från domaren under genomförandet utan teamet ska gå igenom banan så felfritt som möjligt med ledning av skyltarna och den banvandring som man gjorde innan man började tävla.

Föraren får och bör komminucera med hunden obegränsat genom hela banan. Man får upprepa kommandon hur många gånger man vill, man får klappa i händerna och använda tecken. Inget av detta kommer att påverka bedömingen av teamet.

Det är ej tillåtet att ge hunden tillrättavisande, åthutande eller för hunden obehagliga röst-och/eller teckenkommando. Föraren får inte medvetet vidröra hunden.

Det hela startades av Charles L. Kramer (kallas Bud) i USA han var även med att utforma agilityn.

Bud utgår från de arbetande hundarna bl.a vallhundar, jakthundar, eftersökshundar, polishundar, knarkhundar och räddningshund där hund och förare utgör ett team som arbetar tillsammans.

 

 Är det så här man gör?

Flera bilder

Webmaster